Құқықтық базасы

Қазақстан Республикасындағы Еңбек Кодексі

 

Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген  Арнайы білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (2014.19.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы

 

Кемтар балаларды әлеуметтік және  медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы Қазақстан Республикасының Заңы